28.02.24
телефон
(050)410-98-60
В кошику немає товарів
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН

 Шановний Видавець!

 

Для організації розповсюдження видань за передплатою шляхом включення їх до Інформаційних листів (додатків до «Каталогу видань України «Преса поштою») необхідно надати Державному підприємству по розповсюдженню періодичних видань «Преса» такі документи:

1. Гарантійний лист (Додаток 1 (1,2,3,4)) (дотримання форми зразку документу обов’язкове).

2. Копію платіжного доручення про перерахування коштів на п/р ДП «Преса» (з вказанням номеру існуючого договору). За відсутністю платіжного доручення документи не приймаються.

3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ (належним чином посвідчену) (для нових видань та тих, що пройшли перереєстрацію).

4. Паспорт видання(Додаток 2).

5. Зразок видання (останнiй номер, що вийшов з друку та вiдправлений передплатникам).

6. Для нових видавців (юридичних осіб) та тих, що здійснили перереєстрацію юридичної особи додатково надається:

6.1. Копія договору (або довіреності) на право укладання договорів (надається у разі подачі документів не від імені засновника або тільки одним із засновників).

6.2. Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує Договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту – копія протоколу про призначення на посаду або інший підтверджуючий документ про призначення.

6.3. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

6.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (не більше тижневої давнини на момент подачі документів)

6.5. Копія статуту або іншого установчого документа (витягу зі статуту чи іншого установчого документа, проте в будь-якому випадку титульний аркуш, розділи, що містять: найменування, адресу, мету і види діяльності, юридичний статус, повноваження органів управління, останній аркуш).

6.6. Відомості платників податків:

 • витяг з реєстру платників податку на додану вартість (не більше тижневої давнини на момент подачі документів),
 • витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо юридична особа працює на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку).

6.7. Для фізичних осіб-підприємців додатково надаються:

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);
 • копія заповнених 1-6, 11-16 сторінок паспорту фізичної особи та особи, уповноваженої підписувати Договір.

     Зразки документів (п.п. 1,4) можна отримати в договірному відділі ДП «Преса» (кімн.9) або знайти на web-сайті ДП «Преса» за адресою: www.presa.ua/ Для видавця / Включення до каталогу / Документи на включення видань до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік  (І півріччя)» (Інформаційний лист)  (завантажити).

     Інформація про видання розміщується на підставі даних Гарантійного листа, копії платіжного доручення про оплату за організацію розповсюдження за передплатою, свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Інформаційні листи друкуються по мірі збору інформації (не частіше 1-го разу на місяць).

Включення періодичного видання до Інформаційного листа передбачає зазначення таких даних:

а.       передплатного індексу;

б.      назви видання, яка відповідає назві згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого ЗМІ;

в.      періодичності виходу та кратних цін, що встановлюються відповідно до періодичності виходу видання на мінімальний термін передплати;

г.       мови видання; д. телефону редакції; е. обсягу реклами у виданні.    

Для внесення змін до Каталогу за допомогою Інформаційного листа документи необхідно надавати до ДП «Преса» до 10 числа кожного місяця. Терміни, з яких будуть внесені зміни, слід обов’язково погоджувати з договірним відділом ДП «Преса».

У разі надання даних після 10 числа інформація буде розміщена у Інформаційному листі наступного місяця.

Оплата за включення періодичного видання до Інформаційного листа чи внесення змін до Каталогу за допомогою Інформаційного листа здійснюється відповідно до затверджених тарифів.

Вартість виконання робіт з організації включення видань до Інформаційного листа та/або внесення змін до Каталогуза допомогою Інформаційного листа - одного видання (індексу) становить:

-          для друкованих видань- 690 грн 00 коп. (575 грн 00 коп. + 115 грн 00 коп. ПДВ);

-          для видань, що виходять у електронному вигляді - 360 грн 00 коп. (300 грн 00 коп. + 60 грн 00 коп. ПДВ).

У разі необхідності надання передплатного індексу видання (включення видання вперше та(або) розміщення нового варіанту передплати тощо) окремо сплачується послуга за присвоєння виданням передплатного індексу в розмірі - 216 грн 00 коп. (180 грн 00 коп. + 36 грн 00 коп. ПДВ).

Кожне видання, якому присвоєний індекс (у тому числі додатки, бібліотечки і т.і.), при розміщенні у Інформаційному листі, розглядається як самостійне.

У виключних випадках можливе внесення змін та доповнень до «Каталогу видань України «Преса поштою» за допомогою електронної пошти. Вартість даної послуги за кожне повідомлення становить

4 999грн 20 коп. (4 166 грн 00 коп. + 833 грн 20 коп. ПДВ).   

 

Одержувач : IBANUA423226690000000260073011061 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ Ощадбанк», м.Київ, ЄДРПОУ 25593685.

 

За бажанням видавця в Інформаційному листі можливе розміщення:

 • анотації (інформації про видання, варіантів передплати – подається державною мовою з дотриманням правил українського правопису). Вартість одного друкованого символу (літера, знаки пунктуації, пробіли між словами, тощо) в анотації обсягом понад 50 символів для одного видання (індексу):
  • для видань у друкованому вигляді 4 грн 50 к. за кожний символ (3 грн 75 к. + 0 грн 75 к. ПДВ);
  •  для видань у електронному вигляді 4 грн 20 к. за кожний символ (3 грн 50 к. + 0 грн 70 к. ПДВ).
  • додаткової інформації та реклами. Більш детальну інформацію про умови її розміщення можна отримати у договірному відділі ДП «Преса» за тел. 248-78-09.

     Доводимо до Вашого відома, що видання, які наразі не виходять із друку, не надали інформацію щодо поновлення виходу та порядку компенсації за період невиходу з початку військової агресії, а також систематично порушують графік виходу з друку не можуть бути присутні у передплатному Каталозі.

Увага!!!

 • Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15.03.2018р. за № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів», яка набула чинності з 01.07.2018р., та з метою поліпшення організації готівкового обігу при здійсненні розрахункових операцій зі споживачами в об’єктах поштового зв’язку пропонуємо відкоригувати видавничу вартість видань, щоб у вартості видання з доставкою, яка зазначається у Каталозі, другий знак після коми дорівнював нулю.
 • Для розміщення інформації про видання на сайтах ДП «Преса» та АТ «Укрпошта» та його партнерів необхідно надати обкладинку Видання у форматі png, 175*230 пікселів, 72 dpi.

Звертаємо увагу на те, що

-  документи на видання, які мають заборгованість по виходу за місяці 2021 року та повний невихід протягом 2022 року - на адресу ДП «Преса» не направляти;

-  документи на видання, які мають часткову заборгованість можуть бути прийняті за умови надання гарантійного листа з зазначенням строку та пропозицій щодо погашення існуючого боргу. У кожному окремому випадку ДП «Преса» буде приймати рішення відносно включення цих видань до Інформаційних листів з урахуванням захисту прав споживачів.

 

Протягом півріччя умови передплати не змінюються.

            Контактні телефони договірного відділу ДП «Преса» :

-          тел. 248-78-09, 248-04-06; 248-03-84.

 

Директор                                                                                  Валерій ГЕРАСИМЕНКО

Договірний відділ 248-78-09