20.04.19
(044)
телефон
249-50-43
В кошику немає товарів
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН
АКЦІЇ
У рамках передплатної кампанії на 2018-2019 рік ДП «Преса» спільно з ПАТ &l...
Детальніше...
ДП «ПРЕСА» та Українська бібліотечна асоціація ініціює акцію «Передплати г...
Детальніше...

Шановний Видавець!

 

Для організації розповсюдження видань за передплатою шляхом включення їх до  Інформаційних листів (додатків до «Каталогу видань України «Преса поштою») необхідно надати Державному підприємству по розповсюдженню періодичних видань «Преса» такі документи:

1. Гарантійний лист (Додаток 1 (1,2,3)) (дотримання форми зразку документу обов’язкове).

2. Копію платіжного доручення про перерахування коштів на п/р ДП «Преса» (з вказанням номеру існуючого договору). За відсутністю платіжного доручення документи не приймаються.

3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію видання (нотаріально посвідчену) (для нових видань та тих, що пройшли перереєстрацію).

4. Паспорт видання (для нових видань, та тих, що пройшли перереєстрацію)(Додаток 2).

5. Зразок видання (останнiй номер, що вийшов з друку та вiдправлений передплатникам).

6. Для нових видавців (юридичних осіб) та тих, що здійснили перереєстрацію юридичної особи додатково надається:

6.1. Копія договору (або довіреності) на право укладання договорів (надається у разі подачі документів не від імені засновника або тільки одним із засновників).

6.2. Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує Договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту – копія протоколу про призначення на посаду або інший підтверджуючий документ про призначення.

6.3. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.

6.4. Копія довідки Держкомстату України або Головного міжрегіонального управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій або фізичних осіб – підприємців.

6.5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (не більше тижневої давнини на момент подачі документів)

6.6. Копія статуту або іншого установчого документа (витягу зі статуту чи іншого установчого документа, проте в будь-якому випадку титульний аркуш, розділи, що містять: найменування, адресу, мету і види діяльності, юридичний статус, повноваження органів управління, останній аркуш).

6.7. Відомості платників податків:

  • витяг з реєстру платників податку на додану вартість (не більше тижневої давнини на момент подачі документів),
  • витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо юридична особа працює на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку).

6.8. Для фізичних осіб-підприємців додатково надаються:

  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);
  • копія заповнених 1-6, 11-16 сторінок паспорту фізичної особи та особи, уповноваженої підписувати Договір.

      Зразки документів (п.п. 1,4) можна отримати в договірному відділі ДП «Преса» (кімн.9) або знайти на web-сайті ДП «Преса» за адресою: www.presa.ua/Для видавця / Включення до каталогу / Документи на включеннявидань до Інформаційного листа (додатку до «Каталогу видань України «Преса поштою»(завантажити).

Інформація про видання розміщується на підставі даних Гарантійного листа, копії платіжного доручення про оплату за організацію розповсюдження за передплатою, свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ. Інформаційні листи друкуються по мірі збору інформації (не частіше 1-го разу на місяць).

Включення періодичного видання до Інформаційного листа передбачає зазначення таких даних:

а.       передплатного індексу;

б.      назви видання, яка відповідає назві згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію ЗМІ;

в.       періодичності виходу та кратних цін, що встановлюються відповідно до періодичності виходу видання на мінімальний термін передплати;

г.       мови видання;

д.      телефону редакції;

е.       обсягу реклами у виданні.    

Для внесення змін до Каталогу за допомогою Інформаційного листа документи необхідно надавати до ДП «Преса» до 10 числа кожного місяця. Терміни, з яких будуть внесені зміни, слід обов’язково погоджувати з договірним відділом ДП «Преса».

У разі надання даних після 10 числа інформація буде розміщена у Інформаційному листі наступного місяця.

Оплата за включення періодичного видання до Інформаційного листа чи внесення змін до Каталогу за допомогою Інформаційного листа здійснюється відповідно до затверджених тарифів.

Вартість включення періодичного видання до Інформаційного листа та внесення змін, доповнень до Каталогу за допомогою Інформаційного листа - одного видання (індексу) становить:

- 495 грн. 00 коп. (412 грн. 50 коп. + 82 грн. 50 коп. ПДВ).

У разі необхідності надання передплатного індексу (включення видання вперше та(або) розміщення нового варіанту передплати тощо) окремо сплачується послуга за присвоєння індексу в розмірі - 168 грн. 00 коп. (140 грн. 00 коп. + 28 грн. 00 коп. ПДВ).

Кожне видання, якому присвоєний індекс (у тому числі додатки, бібліотечки і т.і.), при розміщенні у Інформаційному листі, розглядається як самостійне.

У виключних випадках можливе внесення змін та доповнень до «Каталогу видань України «Преса поштою» за допомогою електронної пошти. Вартість даної послуги за кожне повідомлення становить 3 819 грн. 30 коп. (3 182 грн. 75 коп. + 636 грн. 55 коп. ПДВ).   

Одержувач : ДП «Преса» П\р № 260073011061 в філії -  Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадбанк» МФО  322669, ЄДРПОУ 25593685

За бажанням видавця в Інформаційному листі можливе розміщення:

  • анотації (інформації про видання, варіантів передплати). Вартість одного друкованого символу (літера, знаки пунктуації, пробіли між словами, тощо) в анотації обсягом понад 50 символів для одного видання (індексу) – 4 грн. 20 коп. за кожний символ (3 грн. 50 коп. + 0 грн. 70 коп. ПДВ). Максимальна кількість символів у анотації - 250.
  • додаткової інформації та реклами. Більш детальну інформацію про умови її розміщення можна отримати у договірному відділі ДП «Преса» за тел. 248-78-09.

Звертаємо увагу на те, що

-  документи на видання, які мають заборгованість по виходу за місяці 2017 року та повний невихід протягом 2018 року - на адресу ДП «Преса» не направляти;

-  документи на видання, які мають часткову заборгованість можуть бути прийняті за умови надання гарантійного листа з зазначенням строку та пропозицій щодо погашення існуючого боргу. У кожному окремому випадку ДП «Преса» буде приймати рішення відносно включення цих видань до Інформаційних листів з урахуванням захисту прав споживачів.

Протягом півріччя умови передплати не змінюються.

            Контактні телефони договірного відділу ДП «Преса» :

-          тел. 248-78-09, 248-04-06; факс: 248-03-84.

 

    

 
Опитування

З якого інформаційного джерела Ви дізналися про сайт ДП "Преса"?