23.07.24
телефон
(050)410-98-60
В кошику немає товарів
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН

ДП Пресса

Керівництво

Державні закупівлі

Нормативно-правова база

Приватне акціонерне товариство  «Преса» створено у травні 1998 року. Діяльність підприємства направлена на задоволення потреб фізичних і юридичних осіб у періодичних і неперіодичних виданнях, іншій друкованій продукції на території України та за її межами. 

       На загальноукраїнському ринку розповсюдження періодичних видань діяльність підприємства включає в себе комплекс організаційно-технологічних, інформаційно-рекламних і технічних робіт, виконання яких дозволяє Приватне акціонерне товариство  «Преса», як національному дистриб’ютору, утримувати в інформаційному полі країни стабільні тиражі національної періодики. Так, у 2017 доля підприємства на ринку періодичних видань всіх груп і сфер розповсюдження становить близько 13%, а в сегменті загальнодержавних періодичних видань – 23%.

Приватне акціонерне товариство  «Преса» пропонує широкий спектр послуг, які користуються попитом споживачів на сучасному ринку розповсюдження періодичних видань, а саме:

      Підприємство здійснює свою організаційно-технологічну і виробничу діяльність з розповсюдження періодичних видань та іншої друкованої продукції у тісній взаємодії з видавцями - вітчизняними видавництвами, редакціями, видавничими фірмами та із співвиконавцями -  акціонерне товариство (АТ) «Укрпошта» і його філіями, іншими вітчизняними та зарубіжними контрагентами. Основними напрямками розповсюдження  періодичних видань є передплата та роздріб.

      Передплатні каталоги видань України та видань зарубіжних країн - формуються та видаються підприємством двічі на рік: на І та  ІІ півріччя року. Каталогами в достатній кількості забезпечуються усі поштамти, вузли, відділення зв’язку та пункти передплати, які на місцях здійснюють приймання та оформлення передплати на відповідний  передплатний період.

      Щоденно на підприємстві обробляється та відправляється понад 100 найменувань видань,  формується в середньому до 11,5 тисяч газетних пачок та 145 контейнерів. Для механізації та автоматизації процесу експедирування на підприємстві експлуатується 268 одиниць транспортних систем, обладнання, механізмів та засобів малої механізації, з них 202 одиниць основного технічного обладнання.

У технологічних процесах підприємства задіяні 195 од. комп'ютерів, 115  принтерів, 11 серверів, функціонує єдина обчислювальна мережа зі швидкістю обміну даними 100 Мбіт/сек, за рахунок чого забезпечується постійний обмін значними масивами інформації в електронному вигляді між віддаленими підрозділами підприємства та сторонніми контрагентами.

За структурою штат підприємства розподіляється наступним чином: 8% – працівники  керівного складу; 30% - фахівці та професіонали; 62% - технічні службовці та кваліфіковані робітники.  

       Впровадження у виробництво новітніх технологій та програмних продуктів  дозволяє підприємству приймати передплату на періодичні видання через мережу Інтернет (система «Передплата - онлайн») із застосуванням системи онлайн платежів за допомогою Visa та MasterCard; розміщувати банерну рекламу на власному сайті; забезпечувати максимальну автоматизацію процесів обробки технологічної інформації без використання паперових носіїв засобами електронного зв’язку.

        Одним з пріоритетних напрямків роботи ПрАТ «Преса» є розповсюдження національних періодичних видань за межами України. Для цього підприємство укладає з іноземними фірмами прямі договори на передплату газет і журналів України, постійно розширюючи їх перелік. Кількість міжнародних договорів на експорт-імпорт періодики зросла з 27-ми  у 1998 рік до 47-ми  у 2013 році.

Упродовж останніх років підприємство цілеспрямовано працює над розширенням спектру послуг, які можна запропонувати партнерам-видавцям. На сьогоднішній день видавцям друкованих ЗМІ надається увесь комплекс послуг, пов’язаних з розповсюдженням їх видань як за передплатою, так і в роздріб, починаючи з маркетингових заходів, укладання договорів, формування передплатних каталогів, до безпосередньої обробки та експедирування передплачених (замовлених) тиражів  видань, здійснення передплати через сайт ПрАТ «Преса».

ПрАТ «Преса» своїми потужностями забезпечує повний замкнений цикл послуг з оформлення передплати та кур’єрської доставки видань корпоративним  клієнтам по місту Києву. Це - підприємства, установи, бібліотеки, фірми, які не обслуговуються АТ «Укрпошта» та приватними  передплатними агенціями.

       Досвід розповсюдження періодичних видань, потужна виробнича база, кваліфікований персонал, бездоганна ділова репутація дозволяють підприємству займати вагоме місце на ринку розповсюдження періодики.