18.04.24
телефон
(050)410-98-60
В кошику немає товарів
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН

Конституція України від 28 червня 1996 року.

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16 листопада 1992 р. № 2782-XII з наступними змінами.

Цей закон створює правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює державні гарантії їх свободи відповідно до Конституції України, Закону України "Про інформацію" та інших актів чинного законодавства і визнаних Україною міжнародно-правових документів.

Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР з наступними змінами.

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні засади державної підтримки засобів масової інформації та соціального захисту журналістів. Як складова частина законодавства України про свободу слова та інформаційну діяльність цей Закон посилює систему правового регулювання в інформаційній сфері.

Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII з наступними змінами .

Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Акті проголошення її незалежності, Закон стверджує інформаційний суверенітет України і визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації.

Закон України "Про видавничу справу" від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР з наступними змінами.

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи.

Відповідно до Конституції України цей Закон покликаний сприяти національно-культурному розвитку українського народу, громадян України всіх національностей, утвердженню їх духовності та моралі, доступу членів суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів, видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції.

Закон України "Про поштовий зв'язок" від 4 жовтня 2001 р. № 2759-III з наступними змінами.

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв'язку і користувачами їх послуг.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. № 959-XII з наступними змінами.

Цей Закон регулює всі види зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг.

Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР з наступними змінами.

Цей Закон визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV.

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 436-ІV з наступними змінами.

Цей Кодекс встановлює порядок розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних, справ у судах України.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Кодекс господарський процесуальний від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII "Господарський процесуальний кодекс України" з наступними змінами.

Цей кодекс встановлює порядок розгляду справ по спорах за зверненням підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (у тому числі іноземних), громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. № 1540 "Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції" з наступними змінами.

Ця Постанова затверджує "Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції" та встановлює реєстраційний збір за внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Наказ Державного комітету зв'язку України, Міністерства інформації України, Міністерства транспорту України від 10 грудня 1998 р. № 169/81/492 "Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань" з наступними змінами.

Ці правила визначають права та обов'язки редакцій, видавців, розповсюджувачів та регулюють відносини між ними.

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27 жовтня 1999 р. № 680/108 "Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень" з наступними змінами.

.

Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 вересня 2019 р. № 1052/34023 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою" 

Наказ АТ "Укрпошта" від 21 березня 2017 р. № 305 "Про затвердження Тарифів на інші послуги поштового зв’язку" з наступними змінами.