12.04.21
телефон
(050)410-98-60
В кошику немає товарів
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН

                                                                 

Шановні панове видавці!

 

         Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса» дякує за плідну співпрацю та пропонує Вам продовжити ділові стосунки у другому півріччі 2021 року та організувати розповсюдження видань за передплатою по «Каталогу видань України «Преса поштою на ІІ півріччя 2021 року» (далі – Каталогу).

         Для можливості виконання даних заходів необхідно до 22.02.2021 р. надати до договірного відділу ДП «Преса» пакет документів та оплатити послуги відповідно до умов включення до «Каталогу видань України «Преса поштою на ІІ півріччя 2021 року» (Додаток 3).

         Наводимо перелік документів, що мають бути Вами надані:

 1. 1.    Гарантійний лист (додаток 1(1-3) (для нових видань та тих, що змінюють умови передплати, а також книг);       або

Лист - звернення про включення до Каталогу на умовах І півріччя (для видань з незмінними умовами передплати та інформацією про видання) - додаток 1(4);

                      або

Лист - звернення про включення до Каталогу на умовах І півріччя (для видань з незмінними умовами передплати)  та частковою зміною інформації про видання - додаток 1 (5).

Дотримання форми зразку документів обов’язкове.

Вид листа обирається в залежності від умов розповсюдження у ІІ півріччі 2021 року.

 1. 2.        Копія платіжного доручення про перерахування коштів на п/р ДП «Преса» (з вказанням номеру існуючого договору). За відсутністю платіжного доручення документи не приймаються.

             Для спрощення проведення оплати послуг по організації розповсюдження видань за передплатою по «Каталогу видань України«Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року ДП «Преса» готове надсилати Вам рахунки. У зв’язку з цим необхідно, до моменту подачі документів (бажано не пізніше 15.02.2021 р.), направити на адресу ДП «Преса» по електронній пошті заповнену форму для обрахування вартості послуг (додаток 6) та лист відповідно до п.1 (додаток1). Після їх опрацювання Вам буде надісланий рахунок для проведення оплати.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію видання (належним чином посвідчена) (для нових видань та тих, що пройшли перереєстрацію).

4. Паспорт видання (Додаток 2).

5. Зразок видання (останнiй номер, що вийшов з друку та вiдправлений передплатникам).

6. Лист щодо надання інформації для участі у тендерах (на ІІ півріччя 2021 р.) (Додаток 8).

7. Для нових видавців (юридичних осіб) та тих, що здійснили перереєстрацію юридичної особи додатково надається:

7.1. Копія договору (або довіреності) на 2021 рік на право укладання договорів (надається у разі подачі документів не від імені засновника або тільки одним із засновників).

7.2. Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує Договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту – копія протоколу про призначення на посаду або інший підтверджуючий документ про призначення.

7.3. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.

7.4. Копія довідки Держкомстату України або Головного міжрегіонального управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій або фізичних осіб – підприємців.

7.5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (не більше тижневої давнини на момент подачі документів)

7.6. Копія статуту або іншого установчого документа (витягу зі статуту чи іншого установчого документу, проте в будь-якому випадку титульний аркуш, розділи, що містять: найменування, адресу, мету і види діяльності, юридичний статус, повноваження органів управління, останній аркуш).

7.7. Відомості платників податків:

 • витяг з реєстру платників податку на додану вартість (не більше тижневої давнини на момент подачі документів),
 • витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо юридична особа працює на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку).

7.8. Для фізичних осіб-підприємців додатково надаються:

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);
 • копія заповнених 1-6, 11-16 сторінок паспорту фізичної особи та особи, уповноваженої підписувати Договір.

Протягом півріччя умови приймання передплати не змінюються.

Доводимо до Вашого відома, що видання, які систематично порушують графік виходу з друку, мають заборгованість по випуску видань або оплаті за включення до Каталогів попередніх періодів, включені до Каталогу не будуть.

Термiн подачi документiв на ІІ півріччя 2021року з  25.01.2021 р. по 22.02.2021р.

        До листа додаються:

 1. Зразок Гарантійного листа для включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя  2021 року» (Додаток 1 (1, 2, 3, 4, 5).
  1. Зразок паспорту (Додаток 2).
  2. Умови організації включення видань до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року» (Додаток 3).
  3. Тематичний покажчик «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року» (Додаток 4).
   1. Зразки «Варіантів передплати» на ІІ півріччя 2021 року (Додаток 5).
   2. Форми для обрахування вартості послуг (Додаток 6).
   3. Умови розміщення та надання рекламно-інформаційних послуг в Каталозі (Додаток 7).
   4. Лист та зразки листів щодо надання інформації для участі у тендерах (Додаток 8, 8(1), 8 (2).
   5. Зразок листа щодо встановлення фіксованї вартості в «Каталозі видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року» (Додаток 9).
   6.  Зразок листа з наданням інформації щодо організації розповсюдження видань за передплатою по «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року» для Донецької та Луганської областей (Додаток 10).

           Вищезазначені документи (пп.1-10) можна отримати в договірному відділі ДП «Преса» або знайти на web-сайті нашого підприємства за адресою: www.presa.ua/Для видавця / Включення до каталогу / Документи на включеннявидань до «Каталогу видань України «Преса поштою»на ІІ півріччя 2021 року.

        Запрошуємо Вас, починаючи з 25.01.2021 р., до договірного відділу ДП «Преса» за адресою: вул. Г. Кірпи, 2 А, кімн.9. В разі ненадання або несвоєчасного надання необхідних документів, зазначених у листі, ДП «Преса» не гарантує включення видань до вищезгаданого Каталогу.

          Контактні телефони договірного відділу ДП «Преса»:

тел. 248-78-09, 248-04-06, 248-03-84.

        Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. З повагою.

Директор                                                    В.В. Герасименко