15.07.24
телефон
(050)410-98-60
В кошику немає товарів
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН

                                                                                                 Шановні панове видавці!

         

Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса» дякує за плідну співпрацю та пропонує Вам продовжити ділові стосунки у 2023 році та організувати розповсюдження видань за передплатою по «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» (далі – Каталогу).

         Для можливості виконання даних заходів необхідно до 04.07.2022 р. надати до договірного відділу ДП «Преса» пакет документів та оплатити послуги відповідно до умов включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» (Додаток 3).

         Наводимо перелік документів, що мають бути Вами надані:

 1. Гарантійний лист (додаток 1(1-4), 8 (1-2)) (дотримання форми зразку документів обов’язкове).
 2. Копія платіжного доручення про перерахування коштів на п/р ДП «Преса» (з вказанням номеру існуючого договору). За відсутністю платіжного доручення документи не приймаються.

             Для спрощення проведення оплати послуг по організації розповсюдження видань за передплатою по «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя) ДП «Преса» готове надсилати Вам рахунки. У зв’язку з цим необхідно, до моменту подачі документів (бажано не пізніше 24.06.2022 р.), направити на адресу ДП «Преса» по електронній пошті заповнену форму для обрахування вартості послуг (додаток 6) та Гарантійний лист (додаток 1) . Після їх опрацювання Вам буде надісланий рахунок для проведення оплати.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого видання (належним чином посвідчена) (для нових видань та тих, що пройшли перереєстрацію).

4. Паспорт видання (Додаток 2).

5. Копія договору (або довіреності) на 2023 рік на право укладання договорів (надається у разі подачі документів не від імені засновника або тільки одним із засновників).

6. Лист щодо надання інформації для участі у тендерах (на І півріччя 2023 р.) (Додаток 8).

7. Копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує Договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту – копія протоколу про призначення на посаду або інший підтверджуючий документ про призначення.

8. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

9. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (не більше тижневої давнини на момент подачі документів)

10. Копія статуту або іншого установчого документа (витягу зі статуту чи іншого установчого документа, проте в будь-якому випадку титульний аркуш, розділи, що містять: найменування, адресу, мету і види діяльності, юридичний статус, повноваження органів управління, останній аркуш).

11. Відомості платників податків:

 • витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) (не більше тижневої давнини на момент подачі документів),
 • витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо юридична особа працює на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку).

12. Для фізичних осіб-підприємців додатково надаються:

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);
 • копія заповнених 1-6, 11-16 сторінок паспорту фізичної особи та особи, уповноваженої підписувати Договір.

13. Зразок видання (останнiй номер, що вийшов з друку та вiдправлений передплатникам).

Протягом півріччя умови приймання передплати не змінюються.

         Доводимо до Вашого відома, що видання, які наразі не виходять із друку, не надали інформацію щодо поновлення виходу та порядку компенсації за період невиходу з початку військової агресії, а також систематично порушують графік виходу з друку не можуть бути присутні у передплатному Каталозі.

Термiн подачi документiв на 2023 рік (І півріччя) з 06.06.2022 р. по 04.07.2022 р.

        До листа додаються:

 1. Зразок Гарантійного листа для включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» (Додаток 1 (1 - 4).
 2. Зразок Паспорту періодичного видання для організації включення до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)»  (Додаток 2).
 3. Умови організації включення видань до «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» (Додаток 3).
 4. Тематичний покажчик «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» (Додаток 4).
 5. Зразки «Варіантів передплати» у «Каталозі видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» (Додаток 5).
 6. Форма для обрахування вартості послуг (Додаток 6).
 7. Умови розміщення та надання рекламно-інформаційних послуг в Каталозі (Додаток 7).
 8. Лист та зразки листів щодо надання інформації для участі у тендерах (Додаток 8, 8(1), 8 (2).
 9. Зразок листа щодо встановлення фіксованї вартості в «Каталозі видань України «Преса поштою» на 2023 рік (І півріччя)» (Додаток 9).

           Вищезазначені документи (пп.1-10) можна отримати в договірному відділі ДП «Преса» або знайти на web-сайті нашого підприємства за адресою: www.presa.ua/Для видавця / Включення до каталогу / Документи на включеннявидань до «Каталогу видань України «Преса поштою»на І півріччя 2023 року.

        Запрошуємо Вас, починаючи з 06.06.2022 р., направляти відскановані та підписані пакети документів на електронні адреси працівників договірного відділу ДП «Преса»:

-     Нипадимка Майя Миколаївна – dogovor10@presa.ua;

-     Луценко Ганна Валентинівна – dogovor7@presa.ua;

-     Козлюк Ольга Павлівна – dogovor4@presa.ua.

   Оригінали документів просимо направляти за адресою:

вул. Г. Кірпи, 2 А, кімн.9, м. Київ, 03999.

        В разі ненадання або несвоєчасного надання в повному обсязі необхідних документів, зазначених у листі, ДП «Преса» не гарантує включення видань до вищезгаданого Каталогу.

          Контактні телефони договірного відділу ДП «Преса»: тел. (044) 248-78-09, 248-04-06, 248-03-84.

На час дії воєнного стану особисті моб.тел. з 9 год до 17 год. в робочі дні

-     Нипадимка Майя Миколаївна – (099)503-04-99;

-     Сашнікова Ольга Валеріївна – (050) 609-01-14;

-     Луценко Ганна Валентинівна – (066) 527-67-10;

-     Козлюк Ольга Павлівна – (066) 711-15-70.

        Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

 

         Директор                                                    В.В. Герасименко